Archive for Нова початкова школа

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 2017-2018 н.р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р
Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року
Старт Нової української школи!
Наказ МОН України від 13.07.2017 року № 1021 “Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня”
Лист ІМЗО від 18.07.2017 року №21.1/10-1500 “Щодо наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 № 931” →
Орієнтовний перелік засобів навчання у початковій школі Нової української школи на 2017/2018 навчальний рік
Відео Нова українська школа
Л. Гриневич. Школи відмовляться від карального оцінювання
Навіщо сертифікація і чому вчителі її проходитимуть
Як батькам читати і розуміти новий Держстандарт для початкової школи
У МОН розповіли, як будуть навчати вчителів початкової школи
У МОН укотре спростували новину про триместри
Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»
Стали відомі деталі того, як вчитимуть дітей у пілотних школах
Пілотні класи працюватимуть за двома різними модельними програмами (ОНОВЛЕНО)
Онлайн. 18 серпня – Всеукраїнська серпнева конференція педагогічних працівників за участі Володимира Гройсмана та Лілії Гриневич
Стоп фейк: школа, а не МОН, вирішує, якою має бути структура навчального року
Оновлені програми для початкової школи, поради вчителям, додаткові навчальні матеріалиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА ПРОЕКТ EDERA ЗА СПРИЯННЯ МФ «ВІДРОДЖЕННЯ»

Нова українська школа

Лілія Гриневич анонсувала сертифікацію українських вчителів
Діти втрачають інтерес вже у третьому класі. Із виступу Л. Гриневич
Онопрієнко О. В. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: коментар до «Основ стандарту»: презентація
Базиль Л. О. Учитель нової української школи – який він?: презентація
Пристінська М. Компетентнісний підхід до навчання та письма в початковій школі: презентація
Большакова І. Словникові слова. Початкова школа: презентація
Большакова І., Пристінська М. Словникова робота в аспекті розвитку мовлення молодших школярів. Навчання в стилі Start up
Гісь О. М. Розвиток продуктивного мислення молодших школярів: презентаціяГісь О. М. Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках математики: презентація
 Гісь О. М. Творчі завдання на уроках математики в початковій школі: презентація
Біда Д. Д. Компетентнісно орієнтовані завдання в початковій школі (на прикладі природознавства): презентація
Кравчук Л. В. Зміни в програмах із природознавства в початковій школі: презентація
Сокіл І. О. Завдання для інтегрованих та бінарних уроків
Чернова О. В. Урок-проект у 3 класі «Вода – розчинник»
Чернова О. В. Урок-проект у 3 класі «Вода – розчинник»: презентація
Фоторепортаж
Большакова І. О. Нестандартні уроки в початковій школі: презентація
Большакова І. О. Уроки-квести в початковій школі: презентація
Уроки з усього світу
З американського зошита. Урок математики у “Школі друзів” (2-й клас)
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2016/2017 навчальному році. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-437 від 17.08.2016 року
Опис ключових змін до навчальних програм (1–4 класи)

 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (ОНОВЛЕНО)
Презентація «Про новації у початковій школі»
Опис ключових змін до навчальних програм (1-4 класи)
Опис ключових змін до орієнтовних вимог до оцінювання та методичних рекомендацій
Критерії оцінювання
Поради психолога
Відеоматеріали до оновлених програм початкової школи
Хрестоматія

Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів: дидактико-методичні аспекти

    Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом його модернізації. Це зумовлено проблемами досягнення більш якісної освіти не загалом для системи, а для кожного учня. ДЕТАЛЬНЫШЕ >>

Формування змісту навчання математики на засадах компетентнісного підходу

О. В. Онопрієнко,
канд. пед. наук,
Інституту педагогіки
НАПН України

   У статті подано аналіз науково-методичного досвіду розроблення змісту навчання у початковій школі; показано, як застосовано цей досвід у процесі оновлення змісту навчання математики на засадах компетентнісного підходу ДЕТАЛЬНІШЕ>>

Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика

Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.] – Х.: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.

Особливості змісту нових навчальних програм

Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти і нові навчальні програми для 1—4-х класів націлюють навчальний процес на запровадження компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів. ДЕТАЛЬНІШЕ >>

Портфоліо як засіб контролю результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу

УДК 373. 312. 67

Онопрієнко О.В.

            У статті подано характеристику результів навчання молодших школярів; розкрито сутнісні ознаки учнівських портфоліо, визначено цілі їх укладання; схарактеризовано види портфоліо, прийнятні для початкової школи; конкретизовано їх структуру; описано умови роботи з портфоліо в контексті контролю досягнень учнів. Ключові слова: компетентнісний підхід, результати навчання молодших школярів, учнівське портфоліо.
ДЕТАЛЬНІШЕ >>

Методичний коментар до організації контрольно-оцінювальної діяльності на уроках математики

    У статті розкрито методичні аспекти здійснення контролю навчальних досягнень учнів з математики в контексті переходу на новий Державний стандарт початкової загальної освіти. Завантажити можна ДЕТАЛЬНІШЕ >>.

 

Зміни до навчальних програм для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Українська мова (мова навчання) 4 клас 

Українська мова (як державна) у навчальних закладах з навчанням російською мовою 4 клас

Русский язык 4 класс

Літературне читання 4 клас

Математика 4 клас

Природознавство 4 клас 

«Я у світі» 4 клас

Інформатика 4 клас