Archive for Жовтень 29, 2017

Батьків можуть оштрафувати, якщо дитина пропускає школу без пояснення причини

 

Якщтвори доброо дитина без пояснення причини не приходить до школи понад 10 днів, це може грозити батькам штрафом у кількадесят гривень.
Про це йдеться в матеріалі львівського видання “Експрес”.
“Дитина не може прогулювати школу без поважної причини. Якщо школяр пропускає уроки за сiмейними обставинами, то батько чи мати повиннi написати пояснення, у якому мають вказати причини вiдсутностi учня. Як правило, попередньо батьки телефонують класному керiвниковi та кажуть, що дитини цього дня не буде, а пiзнiше пишуть пояснення“, – каже начальниця львівського управлiння освiти Зоряна Довганик.

100 пілотних шкіл забезпечать методикою LEGO

images

100 пілотних шкіл забезпечать методикою LEGO, а до перенавчання вчителів, які братимуть 2018-го перший клас Нової української школи, долучаться тренери The LEGO Foundation. Про це домовились міністр освіти Лілія Гриневич та генеральний директор The LEGO Foundation Джон Гудвін.
Так, у другому півріччі 100 шкіл, які зараз пілотують новий стандарт початкової освіти, отримають набори «Шість цеглинок». Ними мають забезпечити кожну дитину в експериментальних класах.
За словами Джона Гудвіна, «Шість цеглинок» – це технологія навчання, що допоможе учням тренувати пам’ять, розвивати моторику і творчо мислити. Через гру вони зможуть навчитися таким важливим умінням як, наприклад, вирішення проблемних завдань.
«Ми дуже зацікавлені в співпраці, тому що справді хочемо змінити нашу школу і підхід до навчання. Насамперед, це стосується початкової школи, з якої в наступному навчальному році почнеться реформа і діти підуть в перший клас Нової української школи. Нам потрібно забезпечити її новим обладнанням і новими методиками, зокрема, навчання через гру, яке впроваджує у своїх проектах LEGO», – відзначила Лілія Гриневич.
Вона також наголосила, що водночас із забезпеченням методиками так само важливо навчити педагогів їх використовувати – як і коли з ними можна працювати, на що вони спрямовані. Джон Гудвін погодився долучити їхніх тренерів до такого навчання. Так, для вчителів пілотних шкіл проведуть відповідні тренінги до кінця цього року.
Для перенавчання 22 тисяч вчителів, які наступного року братимуть перший клас, буде 2 модулі. Перший – для дистанційного курсу, який МОН планує запустити на початку 2018-го. У ньому будуть презентовані методики навчання через гру для початкової школи. Другий модуль буде розрахований на тренерів, які готуватимуть вчителів під час очного етапу. У ньому усі методики розглядатимуться на практиці.
Для того, щоб зафіксувати усі домовленості, сторони домовилися внести відповідні зміни до Меморандуму про взаєморозуміння між МОН та фондом The LEGO Foundation. У його межах в Україні уже впроваджується проект «Сприяння освіті»: фонд забезпечує дошкільні навчальні заклади та початкові школи ігровими наборами LEGO, проводить навчання педагогів та надає методичний супровід. Географія проекту налічує 8 областей України, до нього долучені 200 закладів освіти.

Сорок уроків майбутнього: як у школах запроваджують інноваційну інформатику

5b2a2624cb6e

Відтепер на уроках інформатики школярі можуть дізнатися, що таке біткоїни та навіщо винайшли 3D-друк. Група ентузіастів на чолі з київським айтішником Олександром Лісовським розробила кілька уроків про технологічні інновації – і отримала підтримку Міністерства освіти.
Інформатика, яка не про перші Windows

Інтегрований урок з математики та природознавства 3 клас

Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Його проведення забезпечує формування в учнів цілісної системи пізнання навколишнього світу в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості; сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, їх практичного застосування до процесів та явищ оточуючої дійсності.Зробити навчання учнів початкових класів цікавим та результативним допомагають  групові форми навчання. Працюючи в групах діти отримують можливість висловлюватись, розвивати навички спілкування, отримати допомогу від друзів. Ця форма роботи допомагає у  формуванні самостійності  молодшого школяра. Працюючи в команді, дитина має можливість проявляти ініціативу, вибрати завдання, порадити, як організувати роботу, вчиться планувати свої дії, переконувати, нести відповідальність за себе і  свою команду.

Мовою математики про природу. Додавання  і віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумою двох доданків.  

Проектна діяльність  на уроках  природознавства в 2 класі

IMG_1303

Творча самостійна діяльність школярів – це сучасна потреба. Сьогодні, як ніколи, необхідні люди творчі, креативні, здатні ламати звичні стереотипи. Модерніза­ція змісту освіти передбачає використання інноваційних освітніх технологій та нових методичних підходів, що сприятимуть не на­копиченню учнями знань і вмінь, а спону­катимуть школярів до перенесення їх у нову ситуацію, до активної творчої діяльності, неординарного розв’язання проблемних за­вдань.
Залучення учнів другого класу до участі у творчих проектах  створює умови для реалізації творчого та креативного потенціалу молодших школярів. Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників. Вона розвивається, підпорядковується кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту.
Кінцевим продуктом творчого проекту   можуть бути малюнок, журнал, альманах, газета, екологічний знак, плакат, постер, збірка, колективний колаж, відеофільм,  свято, вистава, сценка, годівниця, тощо.
Урок-проект. Як готуються бджоли до зими?

Мовленнєва змістова лінія

Мовленнєва змістова лінія передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. З цією метою розвиваються, удосконалюються усні види мовленнєвої діяльності, якими учні певною мірою оволоділи у дошкільному віці (слухання-розуміння; говоріння), а також формуються, вдосконалюються види мовленнєвої діяльності, пов’язані з писемним мовленням (читання вголос і мовчки, робота з дитячою книжкою, письмові види робіт).
Мова і мовлення (переглянути та скачати презентацію)

Дидактичний матеріал до інтегрованого заняття з природознавства та української мови і читання за темою «Осінь»

images

Дидактичні матеріали призначені для використання вчителями початкових класів при підготовці до інтегрованих занять з природознавства, української мови та читання в 2 – 4 класах.
Зміст завдань  спрямований на формування уявлень молодших школярів про сезонні явища в живій та неживій природі; поглиблення знань учнів про слово, речення, текст, частини мови, засвоєння ними правил правопису різних частин мови; удосконалення вмінь й навичок правильно  їх  вживати у мовленні.
Завдання спрямовані на розвиток  пізнавальної активності та творчого мислення школярів; уміння аналізувати, зіставляти мовні факти, робити узагальнюючі висновки; самостійно працювати.
Дидактичні матеріали містять такі форми роботи учнів, які сприяють вихованню у учнів дбайливого ставлення до оточуючого світу; інтересу до пізнання природи; любові до рідного слова та рідної землі; становленню особистості учня при вивченні теми.
Ця збірка – відкрита, незакінчена система. Вона може доповнюватися своїми ідеями, знахідками, розробками кожним, творчо працюючим, вчителем.
Дидактичні матеріали

 

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови та читання

Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої – підготувати компетентну особистість, здатну до знаходження правильних рішень у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні. Одним із основних напрямів компетентнісно орієнтованого навчання є формування мовленнєвої компетентності школярів.

Всеукраїнська нарада регіональних координаторів

27 – 28 вересня 2017 року в м. Києві за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) відбулася Всеукраїнська нарада з питань адвокації, планування, впровадження, моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом».
У роботі наради взяли участь регіональні координатори з 24 областей України та м. Києва.
Мета наради: проаналізувати стан виконання та уточнити план дій з адвокації, планування, впровадження, моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом» у всіх регіонах України.
Проект «Вчимося жити разом» має на меті навчання дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальним компетентностям), які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків тощо. Прикладом таких життєвих навичок є позитивна самооцінка, ефективне спілкування, співчуття, попередження та розв’язування конфліктів, протистояння негативним соціальним впливам, самоконтроль, керування стресами, мотивації успіху, аналіз проблем і прийняття виважених рішень, критичне і творче мислення, активна громадська позиція тощо. Зазначимо, що на формування саме цих компетентностей спрямовано зміст освіти «Нова Українська Школа».
Учасники наради детально проаналізували хід виконання плану заходів, затверджених наказом МОН від 21.04.2017 р. № 624, обговорили проект методичних рекомендацій щодо інтеграції розроблених в рамках спільного проекту «Вчимося жити разом» курсів з розвитку життєвих навичок у післядипломну підготовку вчителів і навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів та визначили першочергові кроки щодо подальшої реалізації проекту та його адвокації.
Поширення проекту «Вчимося жити разом» в Україні буде здійснюватися шляхом його інтеграції в програми післядипломної (додипломної) підготовки вчителів та навчання учнів.

Нове читання: БараБука про досвіди любові до книжки

storitajmi

Подобається нам це чи ні, але ми живемо в епоху великих змін щодо розуміння дитячого читання у нашій країні. Оновлені Хрестоматії сучасної української дитячої літератури нарешті надійшли у школи, методичні рекомендації Міністерства освіти дають вчителям молодших класів простір для застосування нових підходів, а в освітніх інтернет-спільнотах давно вже популярні найрізноманітніші матеріали про закордонний досвід уроків читання та літератури.
Однак активним вчителям та батькам досі часто бракує розуміння, як конкретно втілювати нові ідеї у наших реаліях. Як із окремих ідей сформувати певний системний підхід, який мав би конкретні результати. Великим подарунком для БараБуки став матеріал «Сторітайми у школі» Антоніни Ящук, яка описала свій досвід впровадження сторітаймів у першому класі своєї доньки, зазначивши не лише позитивний ефект, а й проблемні питання. Цей матеріал на нашому порталі зібрав величезну кількість переглядів, що змусило нас озирнутися і виявити, що навколо БараБуки уже зібралася чудова спільнота небайдужих батьків, бібліотекарів, вчителів звичайних та альтернативних шкіл, які виробляють власний цікавий досвід і можуть ним поділитися. Так з’явилася ідея руху Нове читання, основна ідея якого – застосування нових підходів до дитячого читання і поширення цього досвіду поміж однодумців.