Archive for Педагогічний досвід

Педагогічний досвід

Використання психологічних вправ на уроках у початковій школі
img_7099З досвіду роботи  учителя початкових класів Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» Печерського   району м. Києва,  Підлісної Світлани  Володимирівни

Cучасне високотехнологічне суспільство вимагає суттєвих змін парадигми освіти, яка повинна не тільки давати учням знання, а й формувати інструмент для можливості здобуття знань. Для подолання найбільш поширених проблем навчального-виховного процесу, таких як невміння вчитися й долати труднощі пізнавальної діяльності учнями, здобуття ними низки спеціальних навичок; з метою гуманізації та індивідуалізації сучасного навчання вбачаємо необхідність змінення традиційного підходу до уроку. А саме – впровадження в навчально-виховний процес уроків нового типу, де поряд із звичайними засобами і прийомами навчання будуть впроваджуватись психологічні методи. До таких нових інструментів навчання і виховання належать психологічні методи, зокрема вправи гештальт-напрямку, основою яких є невимушене спілкування і співтворчість учителя та учня. Основна мета таких вправ – знімати нервову, психічну та м’язову напругу, зосереджувати увагу школярів, розвивати уміння краще розуміти себе і інших, створювати умови для особистісного зростання. Безперечно, особливостями таких уроків є і покращення зосередження уваги, адже урок стає більш цікавим, відзначається високою динамікою та покращенням психологічного клімату. Також важливо зазначити і підвищення згуртованості учнів через методи саморозкриття та самопізнання.  Особливо доцільним є використання психологічних вправ при знайомстві з класом, при привітанні, що дає можливість створення творчої атмосфери, адже психологічні вправи надають можливість дітям розкривати свої почуття, допомагають позбавитися комплексів, агресії.
Психологічний супровід як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів
Психологічні вправи на уроках  у початковій школі

Реалізація компетентнісного підходу до навчання на уроках у початковій школі шляхом використання ІКТ

З досвіду роботи вчителя початкових класів ТОВ «СЗНЗ I ступеня «Ліко-школа» Голосіївського  району м. Києва, Непоради Наталії Євгенівниен

Вважаю, що кожен вчитель молодших класів, плануючи свою діяльність, повинен точно відповісти на питання: яким він бачить випускника початкової школи? Слід зробити вибір між людиною, яка, не замислюючись, виконує вимоги дорослих, або особою, здатною приймати самостійні рішення і відповідати за свої вчинки.  Я – за учня що думає, цілеспрямованого, творчого.
Сучасне життя вимагає гнучкості мислення і творчого підходу до вирішення життєвих питань. Наскільки просунеться вперед суспільство в майбутньому, визначатиметься інноваційним потенціалом підростаючого покоління. Використання інформаційних технологій створює атмосферу творчого пошуку, підвищує рівень знань і пізнавальної активності учнів.
Обчислюємо в межах 7
Склад 10. Тренажер для 1 класу
Тренажер: лічба десятками
Рівняння для 1 класу

Досвід роботи ДНЗ № 63 Солом`янського району м. Києва

фото Самойлової - директора 63Тема досвіду “Індивідуалізація в навчально-виховній роботі дошкільного закладу“.
Адреса досвіду: ДНЗ № 63 Солом`янського району м. Києва.
Автори досвіду: Самойлова Світлана Леонідівна, Лисенко Олена Георгіївна.
Анотація: Сутність досвіду полягає в створенні психолого-педагогічних умов у дошкільному навчальному закладі для становлення індивідуальності дошкільника. Необхідність індивідуалізації навчально-виховного процесу обумовлена можливістю краще враховувати здібності, інтереси, потенційні можливості кожної дитини, стиль спілкування і навчання. Це, у свою чергу, призводить до формування позитивного, толерантного ставлення до інших дітей, бачення та прийняття розбіжностей між ними, прагнення допомогти і підтримати.
Матеріали:
Опис досвіду роботи ДНЗ № 63
Стратегії педагогічної роботи з дітьми залежно від їх темпераменту
Поради щодо урахування індивідуальних відмінностей у виховному процесі
Анкета «Прояв самостійності дітей у родині» та поради батькам щодо виховання в дітей самостійності
Критерії об’єднання дітей для організації під-групових занять

Шахові перлинки для кожної дитинки

i059804Зміни в суспільстві потребують від людини логічного мислення, вміння вирішувати різні проблеми та робити висновки, аналізувати ситуації, моделювати певну реальність та способи поведінки в ній. Гра в шахи є одним із тих засобів, що дають змогу педагогам успішно виконувати ці завдання та оптимізувати всебічний розвиток дітей.
До варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти входить освітня лінія «Шахи». Шахи для дітей – це не тільки гра, що приносить задоволення, а й ефективний засіб для розумового розвитку.
Досвід роботи ДНЗ № 770 «Шахові перлинки для кожної дитинки»

Досвід роботи Колегіуму «Олімп» Оболонського району м. Києва

olimpТема досвіду: «Інформаційне та організаційно-методичне забезпечення становлення успішної у соціумі особистості у навчально-виховному процесі колегіуму «Олімп».
Адреса досвіду: Колегіум «Олімп»  м.Києва.
Автори досвіду: директор Колегіуму «Олімп»  Манзер С.А. та   заступник директора з науково-методичної роботи  Цілик Н.В.
Суть досвіду полягає в розробці інформаційного та організаційно-методичного забезпечення становлення успішної у соціумі особистості у межах навчально-виховного процесу колегіуму «Олімп» та готовності вчителя до становлення успішної у соціумі особистості учня.
Про досвід

Обмінюємося досвідом

Ляльковий театр на дерев’яних ложках: майстер – клас (переглянути)

Досвід роботи працівників ДНЗ №518 Подільського району м. Києва

158Тема досвіду: «Розробка проектів з екологічного виховання дошкільників».
Адреса досвіду: ДНЗ №518 м.Києва.
Автори досвіду: директор ДНЗ №518 Тетяна Миколаївна Шевченко та вихователь-методист ДНЗ №518 Леся Анатоліївна Пух.

Суть досвіду полягає в розробці методики формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку як складової розвитку особистості, формування навички культурної природодоцільної поведінки через проектну діяльність. Ідея проектно-тематичної діяльності дозволяє поєднати зміст розвитку, виховання і навчання дошкільників із реальним життям, уможливлює використання умінь, навичок, знань для вирішення практичних задач екологічного спрямування.
Про досвід
Матеріали досвіду:
Конспект заняття «Осінні перельоти»
Сценарій екологічного свята «Пташина рада»
Брейн-ринг для педагогів

Досвід роботи працівників ДНЗ №63 Солом`янського району м.Києва

samojlovaТема досвіду: «Індивідуалізація в навчально-виховній роботі дошкільного закладу».
Адреса досвіду: ДНЗ №63 Солом`янського району м.Києва.
Автори досвіду: Самойлова Світлана Леонідівна, Лисенко Олена Георгіївна.

Суть досвіду полягає в створенні в дошкільному навчальному закладі психолого-педагогічних умов для становлення індивідуальності дошкільника. Необхідність індивідуалізації навчально-виховного процесу обумовлена можливістю краще враховувати здібності, інтереси, потенційні можливості кожної дитини, стиль спілкування і навчання. Це, у свою чергу, призводить до формування позитивного, толерантного ставлення до інших дітей, бачення та прийняття розбіжностей між ними, прагнення допомогти й підтримати.
Матеріали:
Опис досвіду роботи ДНЗ №63
Стратегії педагогічної роботи з дітьми залежно від їх темпераменту
Поради щодо урахування індивідуальних відмінностей у виховному процесі
Анкета «Прояв самостійності дітей у родині» та поради батькам щодо виховання в дітей самостійності
Критерії об’єднання дітей для організації підгрупових занять

Досвід роботи дошкільного навчального закладу №124 Солом’янського району м. Києва (2008)

39Тема досвіду: «Організація роботи з фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі».
Адреса досвіду: ДНЗ №124 Солом’янського району м.Києва.
Автори досвіду: Татарченко Олександра Стефанівна, директор ДНЗ №124, Ральчук Наталія Петрівна, методист ДНЗ №124 Солом’янського району м.Києва.

Суть досвіду полягає в створенні умов для фізичного виховання дітей та використання ефективних форм фізкультурно- оздоровчої роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі.

Матеріали досвіду