Archive for Методичні поради

Міжнародний день рідної мови

ridna_movaКожного року 21 лютого увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято було започатковане у 1999 році на сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Воно спрямоване на підтримку мовного та культурного розмаїття. За оцінками фахівців, із 6000 мов, які нині існують, більшість знаходиться під загрозою зникнення у найближче десятиріччя. Привернення уваги міжнародної спільноти до цієї теми – важливий крок до визнання необхідності захистити різноманіття культур.
В Україні Міжнародний день рідної мови відзначається з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню російської, інших мов національних меншин України Президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови.
Л.М.Даниленко. Свято рідної мови  «Моя ти мово, калинова»
Л.В.Кравчук. Щоб звучало рідне слово, щоб звучала рідна мова. Сценарій виховного заходу для учнів початкових класів

Ми українці!

До школи всі стежинки, до школи всі дороги

Традиційно кожен навчальний рік розпочинається Першим уроком. Не винятком буде і 2015-2016 навчальний рік. Пропонуємо увазі  вчителів розробки занять для учнів початкової школи.

 Лариса Кравчук,
старший викладач

кафедри методики та психології
дошкільної і початкової освіти
ІППО КУ імені Бориса Грінченка

Мета: в ігровій формі ознайомити дітей з правилами і нормами шкільного життя, формувати елементарні навички самоорганізації у навчальній діяльності, закріплювати позитивне ставлення до школи. ДЕТАЛЬНІШЕ >>

Інноваційні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Реалізація здоров’язберігаючої функції на уроках у початковій школі

Методичні рекомендації щодо патріотичного виховання молодших школярів

В контексті нових викликів, що постали перед  Україною, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо.ДЕТАЛЬНІШЕ >>

«У світі професій» 1 клас

АБЕТКА

Білоярець Олена Андріївна,
учитель початкових класів
гімназії-інтернату № 299
Оболонського району, м. Київ

Мета: познайомити дітей з різними професіями; показати значення трудової діяльності в житті людини; виховувати повагу до людей різних професій, бажання працювати для інших.ДЕТАЛЬНІШЕ>>

Особливості навчання природознавства у першому класі

Ірина Андрусенко,
науковий співробітник
лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки
НАПН України

    Природа вабить учнів початкових класів своєю красою. Яскравість фарб, різноманітність навколишнього середовища є джерелом перших конкретних знань і радісних переживань, які запам’ятовуються на все життя. Ознайомлення першокласників з природою збагачує їх чуттєвий досвід, сприяє виникненню пізнавальних запитань та пошуку відповідей на них. ДЕТАЛЬНІШЕ >>

Казка як чинник засвоєння етичних норм молодшими школярами

Великий вплив на засвоєння молодшими школярами етичних норм  як цінностей вищого порядку мають казки, оскільки найкращим чином відповідають запитам дітей цього віку. Казки завжди виховували в дітях уміння любити, співпереживати, піклуватися про себе та інших. Читаючи казку, дитина не тільки знайомиться з її захопливим сюжетом, а й через особистісне сприйняття, оцінку характерів та вчинків героїв засвоює етичні норми – ціннісні орієнтири людського життя. У психолого-педагогічній науці інтерес  до казки як засобу виховання дитини існує давно.  Разом з тим тільки в останні роки  виникло поняття «казкотерапія»  як самостійний напрямок психолого-педагогічної  практики. ДЕТАЛЬНІШЕ >>

Тарас Григорович Шевченко

Дитячі роки

Благословен той день і час,
коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами,
Земля, яку скропив Тарас
Дрібними росами-сльозами.

М. Рильський

       Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня (25 лютого с. ст.) 1814 р. в селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії (тепер Звенигородський р-н Черкаської обл.).
Батько його – Григорій Іванович Шевченко  (1781 – 1825) –  родом із села Кирилівка (тепер – Шевченкове), мати – Катерина Якимівна Бойко (1783 – 1823) – із села Моринці.ДЕТАЛЬНІШЕ >>