Archive for editor

Інтегрований урок з математики та природознавства 3 клас

Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Його проведення забезпечує формування в учнів цілісної системи пізнання навколишнього світу в їх взаємозв’язку та взаємозумовленості; сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, їх практичного застосування до процесів та явищ оточуючої дійсності.Зробити навчання учнів початкових класів цікавим та результативним допомагають  групові форми навчання. Працюючи в групах діти отримують можливість висловлюватись, розвивати навички спілкування, отримати допомогу від друзів. Ця форма роботи допомагає у  формуванні самостійності  молодшого школяра. Працюючи в команді, дитина має можливість проявляти ініціативу, вибрати завдання, порадити, як організувати роботу, вчиться планувати свої дії, переконувати, нести відповідальність за себе і  свою команду.

Мовою математики про природу. Додавання  і віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумою двох доданків.  

Проектна діяльність  на уроках  природознавства в 2 класі

IMG_1303

Творча самостійна діяльність школярів – це сучасна потреба. Сьогодні, як ніколи, необхідні люди творчі, креативні, здатні ламати звичні стереотипи. Модерніза­ція змісту освіти передбачає використання інноваційних освітніх технологій та нових методичних підходів, що сприятимуть не на­копиченню учнями знань і вмінь, а спону­катимуть школярів до перенесення їх у нову ситуацію, до активної творчої діяльності, неординарного розв’язання проблемних за­вдань.
Залучення учнів другого класу до участі у творчих проектах  створює умови для реалізації творчого та креативного потенціалу молодших школярів. Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників. Вона розвивається, підпорядковується кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту.
Кінцевим продуктом творчого проекту   можуть бути малюнок, журнал, альманах, газета, екологічний знак, плакат, постер, збірка, колективний колаж, відеофільм,  свято, вистава, сценка, годівниця, тощо.
Урок-проект. Як готуються бджоли до зими?

Мовленнєва змістова лінія

Мовленнєва змістова лінія передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. З цією метою розвиваються, удосконалюються усні види мовленнєвої діяльності, якими учні певною мірою оволоділи у дошкільному віці (слухання-розуміння; говоріння), а також формуються, вдосконалюються види мовленнєвої діяльності, пов’язані з писемним мовленням (читання вголос і мовчки, робота з дитячою книжкою, письмові види робіт).
Мова і мовлення (переглянути та скачати презентацію)

Дидактичний матеріал до інтегрованого заняття з природознавства та української мови і читання за темою «Осінь»

images

Дидактичні матеріали призначені для використання вчителями початкових класів при підготовці до інтегрованих занять з природознавства, української мови та читання в 2 – 4 класах.
Зміст завдань  спрямований на формування уявлень молодших школярів про сезонні явища в живій та неживій природі; поглиблення знань учнів про слово, речення, текст, частини мови, засвоєння ними правил правопису різних частин мови; удосконалення вмінь й навичок правильно  їх  вживати у мовленні.
Завдання спрямовані на розвиток  пізнавальної активності та творчого мислення школярів; уміння аналізувати, зіставляти мовні факти, робити узагальнюючі висновки; самостійно працювати.
Дидактичні матеріали містять такі форми роботи учнів, які сприяють вихованню у учнів дбайливого ставлення до оточуючого світу; інтересу до пізнання природи; любові до рідного слова та рідної землі; становленню особистості учня при вивченні теми.
Ця збірка – відкрита, незакінчена система. Вона може доповнюватися своїми ідеями, знахідками, розробками кожним, творчо працюючим, вчителем.
Дидактичні матеріали

 

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови та читання

Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої – підготувати компетентну особистість, здатну до знаходження правильних рішень у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні. Одним із основних напрямів компетентнісно орієнтованого навчання є формування мовленнєвої компетентності школярів.

Всеукраїнська нарада регіональних координаторів

27 – 28 вересня 2017 року в м. Києві за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) відбулася Всеукраїнська нарада з питань адвокації, планування, впровадження, моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом».
У роботі наради взяли участь регіональні координатори з 24 областей України та м. Києва.
Мета наради: проаналізувати стан виконання та уточнити план дій з адвокації, планування, впровадження, моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом» у всіх регіонах України.
Проект «Вчимося жити разом» має на меті навчання дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальним компетентностям), які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків тощо. Прикладом таких життєвих навичок є позитивна самооцінка, ефективне спілкування, співчуття, попередження та розв’язування конфліктів, протистояння негативним соціальним впливам, самоконтроль, керування стресами, мотивації успіху, аналіз проблем і прийняття виважених рішень, критичне і творче мислення, активна громадська позиція тощо. Зазначимо, що на формування саме цих компетентностей спрямовано зміст освіти «Нова Українська Школа».
Учасники наради детально проаналізували хід виконання плану заходів, затверджених наказом МОН від 21.04.2017 р. № 624, обговорили проект методичних рекомендацій щодо інтеграції розроблених в рамках спільного проекту «Вчимося жити разом» курсів з розвитку життєвих навичок у післядипломну підготовку вчителів і навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів та визначили першочергові кроки щодо подальшої реалізації проекту та його адвокації.
Поширення проекту «Вчимося жити разом» в Україні буде здійснюватися шляхом його інтеграції в програми післядипломної (додипломної) підготовки вчителів та навчання учнів.

Нове читання: БараБука про досвіди любові до книжки

storitajmi

Подобається нам це чи ні, але ми живемо в епоху великих змін щодо розуміння дитячого читання у нашій країні. Оновлені Хрестоматії сучасної української дитячої літератури нарешті надійшли у школи, методичні рекомендації Міністерства освіти дають вчителям молодших класів простір для застосування нових підходів, а в освітніх інтернет-спільнотах давно вже популярні найрізноманітніші матеріали про закордонний досвід уроків читання та літератури.
Однак активним вчителям та батькам досі часто бракує розуміння, як конкретно втілювати нові ідеї у наших реаліях. Як із окремих ідей сформувати певний системний підхід, який мав би конкретні результати. Великим подарунком для БараБуки став матеріал «Сторітайми у школі» Антоніни Ящук, яка описала свій досвід впровадження сторітаймів у першому класі своєї доньки, зазначивши не лише позитивний ефект, а й проблемні питання. Цей матеріал на нашому порталі зібрав величезну кількість переглядів, що змусило нас озирнутися і виявити, що навколо БараБуки уже зібралася чудова спільнота небайдужих батьків, бібліотекарів, вчителів звичайних та альтернативних шкіл, які виробляють власний цікавий досвід і можуть ним поділитися. Так з’явилася ідея руху Нове читання, основна ідея якого – застосування нових підходів до дитячого читання і поширення цього досвіду поміж однодумців.

Говорити з батьками. Польський досвід педагогіки партнерства

9711__3“Педагогіка партнерства” – доволі новий термін в Україні. Хто з ким має бути партнерами в школі і як? Усе це ще треба проявити, обговорити і осмислити всім учасникам навчального процесу.
Сам термін у нас почав активно вживатися після його появи в Концепції Нової української школи. Там педагогіка партнерства – один з компонентів формули НУШ.
Зазначається, що “в основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками.

В Україні не буде відбору до перших класів – радниця міністра

Важливим принципом нового закону “Про освіту” є рівний доступ до середньої освіти.Про це заявила радниця міністра освіти Оксана Макаренко під час виступу в рамках лекторію на фестивалі інновацій Interpipe TechFest, передає Womo.
Зокрема, цей принцип означає відсутність відбору дітей до перших класів.
“Якщо раніше це означало рівняння кожної дитини на певний стандарт, то зараз цей принцип означає таке – не буде вступного відбору дітей до першого класу. Молодша школа повинна бути однаково якісною для всіх дітей, незалежно від того, чи вміють вони читати, чи ні (перед вступом у школу – ред.), а також близькою до дому”, – зазначила Оксана Макаренко.

Реформа освіти передбачає систему позитивного оцінювання, а не покарання

Reforma-osvity-peredbachaye-systemu-pozytyvnogo-otsinyuvannya-a-ne-pokarannya-radnytsya-ministra

МОН розробляє нову систему оцінок, яка підійде для компетентнісного підходу.
Про це заявила радниця міністра освіти Оксана Макаренко в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії.
За словами Макаренко, найперше, що змінює реформа освіти – це ставлення до процесу оцінювання.